[1]
KoriakowcewaJ., Nostalgia za komunizmem: problemy socjalne a językowy obraz rzeczywistości we współczesnej prasie rosyjskiej, PR, nr 4, paź. 2011.