[1]
JankowskaT., Biblijne aspekty bezdomnoƛci w przestrzeni artystycznej Zbrodni i kary Fiodora Dostojewskiego, PR, nr 3, cze. 2011.