[1]
GłuszakowP., Temat «Szukszyn i Gogol» w badaniach ostatnich lat (przyczynek do interpretacji opowiadania Забуксовал), PR, nr 1, sty. 2011.