[1]
BanasiukE., Autobiografia Niny Berberowej Podkreślenia moje — historia i struktura formalna dzieła, PR, nr 1, sty. 2009.