[1]
SkotnickaA., „Przestrzeń myśli. Metafora błyskawicy i rzeki w prozie Władimira Makanin”a, PR, nr 1, sty. 2009.