[1]
CzapigaZ., Rzeczowniki odczasownikowe z formantem zerowym w przyczasownikowej pozycji w tekstach naukowych języka polskiego i rosyjskiego, PR, nr 1, sty. 2008.