[1]
StasienkoA., Deadiektyw w pozycji przyrzeczownikowej we współczes-nym języku rosyjskim i polskim, PR, nr 1, sty. 2008.