[1]
KlimonowW., „Zdarzenia, ich konceptualna kategoryzacja a manifestacja w języku rosyjskim w porównaniu z językiem niemiecki”m, PR, nr 1, sty. 2007.