[1]
KapelaE., Analiza strukturalno-semantyczna nagłówków zamieszczanych w rosyjskiej prasie młodzieżowej, PR, nr 1, sty. 2007.