[1]
DanielJ., Z historii badań nad zawartością materiału leksykalnego dla potrzeb nauczania języka rosyjskiego jako obcego, PR, nr 1, sty. 2007.