[1]
JunkováL., „Z problematyki modalności i wyrażenia możliwości, konieczności i za-miaru w rosyjskich tekstach prawniczyc”h, PR, nr 3, cze. 2006.