[1]
VychodilováZ., O jednej funkcji czeskiego adiektywnego leksemu zaimkowego „ten” w porównaniu z jego rosyjskim odpowiednikiem «этот», PR, nr 3, cze. 2006.