[1]
KopczackiB., Rosyjski nacjonalizm w powieści Wasilija Grossmana Życie i los, PR, nr 4, 1.