[1]
DębowczykM., „Recepcja "Almanachu biednego Richarda" Benjamina Franklina oraz "Wstępu do historii powszechnej" Augusta Ludwiga Schlozera w Rosj”i, PR, nr 1, maj 2018.