[1]
KapelaE., NEOLOGIZMY POLITYCZNE W NAGŁÓWKACH ROSYJSKICH TEKSTÓW MEDIALNYCH, PR, nr 1, maj 2018.