[1]
PlichtaP., „Elementy kulturowe w angielskim przekładzie utworu G. K. Kotoszychina O Rosji za panowania cara Aleksego Michajłowicza”., PR, nr 1, maj 2018.