[1]
RycielskaB., „Jarosław Wierzbiński, Михаил Зощенко: текстологические исследования и анализы, семантика и стилистика, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, s. 12”8, PR, nr 1, lis. 2018.