[1]
KananowiczT., Walka ideologiczna na łamach tygodników „Newsweek Polska” i «Sieci»: liberalna transformacja vs liberalna rewolucja, PR, nr 4, 1.