[1]
PrzebindaG., Piotr Czaadajew — ojciec prowidencjalizmu w Rosji, PR, nr 4, 1.