[1]
PavlenkoS., „Przestrzeń, wojna i pamięć w dokumentalno-artystycznej prozie Swietłany Aleksijewic”z, PR, nr 3 (171), maj 2020.