[1]
BrzykcyJ., POETYCKI ŚWIAT LIDII SIENICKIEJ, PR, t. 172, nr 4, wrz. 2020.