Sładkiewicz Żanna. Estetyka I Pragmatyka Komunikacji W Dyskursie Protestu (intersemiotyczna Analiza Przypadków Białoruskich 2020–2021). Przegląd Rusycystyczny, nr 4, Nov. 2022, s. 206-25, doi:10.31261/pr.12987.