NikolaienkoL. „Reprezentacja Oceny W Opisie Intensywności Zawiści (na Materiale Języka Polskiego, Rosyjskiego I Ukraińskiego”). Przegląd Rusycystyczny, nr 2 (178), May 2022, s. 251-64, doi:10.31261/pr.13037.