SkotnickaA. Rok 1991 W Prozie Rosyjskiej. PrzeglÄ…d Rusycystyczny, nr 4, Nov. 2022, s. 9-24, doi:10.31261/pr.13846.