JermaszowaI. Translatorska Recepcja Powieści Pawła Sanajewa Pochowajcie Mnie Pod Podłogą. Przegląd Rusycystyczny, nr 1/2, Mar. 2012, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3551.