MantajewskaV. „Lekturografia Nikołaja Bierdiajewa. Glosa Na Marginesie Petersburga Andrieja Biełeg”o. Przegląd Rusycystyczny, nr 4, Oct. 2011, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3558.