KoriakowcewaJ. Nostalgia Za Komunizmem: Problemy Socjalne a Językowy Obraz Rzeczywistości We Współczesnej Prasie Rosyjskiej. Przegląd Rusycystyczny, nr 4, Oct. 2011, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3563.