KaznaczejewS. Śmierć W Poezji Nikołaja Rubcowa. Przegląd Rusycystyczny, nr 3, June 2011, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3573.