NevskaD. Słowo Wstępne. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2011, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3596.