NarodowskajaI. Recepcja Twórczości Nikołaja Gogola We Współczesnej Literaturze łotewskiej. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2011, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3600.