SkotnickaA. „Przestrzeń Myśli. Metafora Błyskawicy I Rzeki W Prozie Władimira Makanin”a. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2009, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3709.