MrówkaA. Uwagi O Maskulinizmie Mężczyzn Wiktora Jerofiejewa. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2009, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3710.