StasienkoA. Deadiektyw W Pozycji Przyrzeczownikowej We Współczes-Nym Języku Rosyjskim I Polskim. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2008, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3763.