DanielJ. Z Historii Badań Nad Zawartością Materiału Leksykalnego Dla Potrzeb Nauczania Języka Rosyjskiego Jako Obcego. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Jan. 2007, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3852.