PilátováJ. „ŚRODKI EKSPRESJI W TYTUŁACH PRASY BULWAROWEJ (NA PRZYKŁADZIE JĘZYKÓW ROSYJSKIEGO, CZESKIEGO I ANGIELSKIEGO”). Przegląd Rusycystyczny, nr 3, June 2005, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/3884.