KopczackiB. Rosyjski Nacjonalizm W Powieści Wasilija Grossmana Życie I Los. Przegląd Rusycystyczny, nr 4, 1, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4650.