VorontsovaK. KRYPTOGRAFICZNOŚĆ TEKSTU POLSKIEGO W POEZJI BORYSA SŁUCKIEGO: MIĘDZY IDEOLOGIĄ A POZYCJĄ AUTORSKĄ. Przegląd Rusycystyczny, nr 3, Oct. 2017, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4663.