WalczakJ. Minimum Leksykalne Dla Licencjatów Filologii Rosyjskiej W Kontekście Metody TBLT. Przegląd Rusycystyczny, nr 3, Oct. 2017, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/4924.