KruszelnickiM. LABIRYNTY MYSZKINA (PODRÓŻ SZESTOWOWSKA). Przegląd Rusycystyczny, nr 1, 1, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/5539.