PlichtaP. „Elementy Kulturowe W Angielskim Przekładzie Utworu G. K. Kotoszychina O Rosji Za Panowania Cara Aleksego Michajłowicza”. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, May 2018, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6221.