RycielskaB. „Jarosław Wierzbiński, Михаил Зощенко: текстологические исследования и анализы, семантика и стилистика, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2017, S. 12”8. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Nov. 2018, https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6414.