PavlenkoS. „Przestrzeń, Wojna I Pamięć W Dokumentalno-Artystycznej Prozie Swietłany Aleksijewic”z. Przegląd Rusycystyczny, nr 3 (171), May 2020, doi:10.31261/pr.7883.