KościołekA. KILKA UWAG NA TEMAT MŁODZIEŃCZEGO STOSUNKU ALEKSANDRA HERCENA DO CHRZEŚCIJAŃSTWA. Przegląd Rusycystyczny, T. 172, nr 4, Sept. 2020, doi:10.31261/pr.8984.