PawletkoB. DOŚWIADCZENIE GŁODU: PIOTROGRÓD-LENINGRAD. Przegląd Rusycystyczny, T. 172, nr 4, Sept. 2020, doi:10.31261/pr.9049.