MorozowaN. Problem Starowierców-Filiponów W Północnej Dobrudży: Pustelnia Kiteleska. Przegląd Rusycystyczny, nr 1, Oct. 2020, doi:10.31261/pr.9116.