Krycka-MichnowskaI. Z DZIEJÓW ROSYJSKIEJ EMIGRACJI W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ: EUGENIA WEBER-CHIRIAKOWA. Przegląd Rusycystyczny, T. 172, nr 4, Sept. 2020, doi:10.31261/pr.9145.