Ananiewa, Swietłana. К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ АВТОР–ЧИТАТЕЛЬ. Przegląd Rusycystyczny, no. 4 (1). Udostępniono czerwiec 25, 2024. https://journals.us.edu.pl/index.php/PR/article/view/6254.