(1)
Romanica SilesianaR. Czwórka Redakcyjna. RS 1, 7.