Romanica SilesianaR. (1). Czwórka redakcyjna. Romanica Silesiana, 7(1). Pobrano z https://journals.us.edu.pl/index.php/RS/article/view/5814