Romanica SilesianaR. Czwórka redakcyjna. Romanica Silesiana, v. 4, n. 1, 11.